Fonduri nerambursabile

Fonduri nerambursabile:

Fonduri europene, fonduri nerambursabile alocate Romaniei prin instrumentele specifice perioadei de post aderare la Uniunea Europeana, inseamna o imensa ocazie pentru solicitantii de finantari din majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administratie locala.

Valoarea Fondurilor Structurale si de Coeziune si fonduri nerambursabile in perioada 2007-2013 este de 19,7 miliarde euro, iar valoarea fondurilor nerambursabile oferite prin Instrumentul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 2007-2013 este de 13,3 miliarde euro.

ANUNTURI SI OFERTE FONDURI EUROPENE

Puteti obtine finantari nerambursabile, fonduri nerambursabile de pana la 80% din valoarea eligibila a proiectului dvs. de investitii in cazul intreprinzatorilor privati, pana la 98% in cazul administratiei publice locale sau al institutiilor de cult si chiar 100% in anumite cazuri speciale, cum ar fi proiectele de cercetare-dezvoltare.

In majoritatea cazurilor fondurile nerambursabile acopera doar o parte din valoarea totala a proiectului. Fondurile nerambursabile nu se acorda in avans, ci doar dupa demararea investitiei si prezentarea anumitor documente justificative clare. Este necesar ca dvs. sa aveti puterea financiara de a asigura contributia proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului, cheltuielile neeligible ale acestuia, precum si orice cheltuiala conexa aferenta proiectului. Ar trebuie sa aveti ori sa identificati surse de finantare atat pentru a avansa investitia, cat si pentru a se asigura ca se vor continua lucrari intre transele de plata.

Ca sa fie finantarea din contributiei proprii puteti apela la un credit bancar, credit pe care specialistii nostri va pot ajuta sa-l obtineti de la una dintre numeroasele bancile partenere.

Din cele peste 33.000 de proiecte la care s-au semnat contracte de finantare, aproximativ 2.000 de proiecte sunt in intregime finalizate, iar restul se afla in diferite etape de implementare. Valoarea contractata a tuturor proiectelor finalizate depaseste 374 de milioane de euro.

Beneficiarii Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) pot solicita avans pentru finantare prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) a proiectului aprobat. Avansul este de 50% ajutor public pentru investitii din fonduri nerambursabile, conform Regulamentului 679/2011 al Comisiei Europene.

Asadar, in cadrul Regulamentului 679/2011 una dintre modificarile cele mai importante aduse este cea a articolului 56 cu privire la valoarea unui avans, ce nu trebuie sa depaseasca 50% din ajutorul public pentru investitii, aceasta modificare aplicandu-se de la 1 ianuarie 2011, celelalte modificari intrand in vigoare chiar din a treia zi de la data publicarii acestui regulament in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Astfel, valoarea acestuia nu trebuie sa depaseasca 50% din acest ajutor public pentru investitii, iar plata acestuia este conditionata de constituirea unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente care corespunde unui procent de 110% din valoarea avansului.

ANUNTURI SI OFERTE FONDURI EUROPENE

La cererea beneficiarilor ajutorului pentru investitii, statele membre pot plati un avans de maxim 50% ajutorul public din fonduri nerambursabile.

Pentru beneficiarii publici, acest avans se poate plati administratiilor si asociatiilor locale, precum si autoritatilor regionale si organismelor de drept public. Documentul legislativ in care se schimba acordarea valorii avansului este Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 679/2011 al Comisiei din data de 14 iulie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 1698/2005 al Consiliului privind ajutorul acordat pentru dezvoltarea rurala de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).